Arboga Trädgårdsförening

Vill du bli medlem? Kontakta Gudrun Wikén eller Carina Pettersson, se menyn "Om oss". Eller gå in på www.tradgard.org och registrera dig på "Medlem", "Bli medlem".


Aktuellt:

 Så här har styrelsen beslutat att förfara enl den nya personuppgiftslagen, GDPR:


Epostadresser till de medlemmar som vill ha påminnelser eller vissa andra meddelanden finns lagrade på ordförandens dator. Går man ur föreningen tas man omedelbart bort. Vill du inte ha dina uppgifter (namn och epostadress) där får du säga till.


Anmälningar till aktiviteter finns på handskrivna listor eller listor i excel-fil hos den som tagit emot anmälningarna. De sparas en tid för uppföljning, sedan slängs de. Listorna innehåller namn, adress, telefon och epostadress.

Program för Arboga Trädgårdsförening hösten 2020


Lördag 26 sept på biblioteket i samband med Äppeldagen: Artbestämning av äpplen och rådgivning om äppelodling mellan kl 11-13 utomhus på bibliotekets nedre terrass.

Liten frågetävling med fina priser!

Var mycket lyckat! Välbesökt och trevlig omgivning!


Onsdag 21 okt kl 18.30 på Vuxenskolan

Trädgårdsprat: om betydelsen av växelbruk för att hålla dina grönsaksodlingar friska.

Anm senast 18 sept.

Blev inställt, få anmälda.


Onsdag 18 nov kl 18.30 på
Vuxenskolan

Trädgårdsprat: tips om media för trädgårdsodlare; Youtube, pods, böcker, hemsidor, m m. 

Anm senast 15 nov. 


Aktiviteten inställd! Meddelas även på mail.


Vid aktiviteter på Vuxenskolan gäller: 
Max 12 deltagare, anmälan till Gudrun Wikén på tel 073/0978567 eller mail: gudrunwiken@gmail.com .

Ingen tillgång till köket, vill du ha fika tar du med eget.


Valfritt om du vill ha munskydd eller/och visir.


Välkomna!
Styrelsen

Vi har nu fått besked av Sara Bäckmo att inget föredrag med henne kommer att äga rum under 2020. De som betalat entré kommer att bli kontaktade av Sara och får sina pengar återbetalade.


Vi hoppas att evenemanget kan bli av någon gång i framtiden när livet kanske återgår till någon form av normalitet!

Styrelse:    

 • Gudrun Wikén gudrunwiken@gmail.com

 • 073-097 85 67


 • Carina Pettersson loviseberg6@gmail.com 

 • 072-225 89 88


 • Ann-Sofie Andersson

 •  ann-sofie@abat.se

 • 070-712 34 20


 • Carin Waern Johansson  carinewj0589@gmail.com

 • 070-811 63 77


 • Ingegärd Lindberg

 • gilindberg@tele2.se

 • 070-8682390


 • Maria Palm maria.palm6511@gmail.com 

 • 0589 - 41040

Vi finns sporadiskt på Facebook: Arboga Trädgårdsförening. 

Vi samarbetar med

Studieförbundet Vuxenskolan och tillhör Riksförbundet Svensk Trädgård