Arboga Trädgårdsförening

Vill du bli medlem? Kontakta Gudrun Wikén eller Carina Pettersson, se menyn "Om oss". Eller gå in på www.tradgard.org och registrera dig på "Medlem", "Bli medlem".


Aktuellt:

 Så här har styrelsen beslutat att förfara enl den nya personuppgiftslagen, GDPR:


Epostadresser till de medlemmar som vill ha påminnelser eller vissa andra meddelanden finns lagrade på ordförandens dator. Går man ur föreningen tas man omedelbart bort. Vill du inte ha dina uppgifter (namn och epostadress) där får du säga till.


Anmälningar till aktiviteter finns på handskrivna listor eller listor i excel-fil hos den som tagit emot anmälningarna. De sparas en tid för uppföljning, sedan slängs de. Listorna innehåller namn, adress, telefon och epostadress.


Vi har nu fått besked av Sara Bäckmo att inget föredrag med henne kommer att äga rum under 2020. De som betalat entré kommer att bli kontaktade av Sara och får sina pengar återbetalade.


Vi hoppas att evenemanget kan bli av någon gång i framtiden när livet kanske återgår till någon form av normalitet!


Styrelsen börjar också så smått fundera på aktiviteter vi kan tänkas ha med avstånd. Har du idéer maila gärna någon av oss!

     


Fortsatt fin trädgårdssommar önskar önskar styrelsen:

 • Gudrun Wikén gudrunwiken@gmail.com

 • 073-097 85 67


 • Carina Pettersson loviseberg6@gmail.com 

 • 072-225 89 88


 • Ann-Sofie Andersson

 •  ann-sofie@abat.se

 • 070-712 34 20


 • Carin Waern Johansson  carinewj0589@gmail.com

 • 070-811 63 77


 • Ingegärd Lindberg

 • gilindberg@tele2.se

 • 070-8682390


 • Maria Palm maria.palm6511@gmail.com 

 • 0589 - 41040

Vi finns sporadiskt på Facebook: Arboga Trädgårdsförening. 

Hemsida: www.arboga-tradgardsforening.se

Vi samarbetar med

Studieförbundet Vuxenskolan och tillhör Riksförbundet Svensk Trädgård